نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. مدل سازی صاعقه ی از نوع ابر به زمین براساس سرعت متغیر انتشار موج جریان در کانال صاعقه در مجاورت زمین تلفاتی

دوره 39، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 4-4

منصور نجاتی جهرمی؛ روزبه معینی مازندران؛ سیدحسین (حسام الدین) صادقی


2. محاسبه اضافه ولتاژ القایی بر روی خطوط انتقال قدرت با استفاده از یک مدل جدید الکترومغناطیسی برای ضربه برگشت صاعقه

دوره 35، شماره 1، بهار 1384، صفحه 2-2

سیامک بنیادی رام؛ روزبه معینی مازندران؛ سید حسین (حسام الدین) صادقی


3. استفاده از شبکه عصبی برای فاصله یابی صاعقه از نوع ابر به زمین

دوره 26، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 424-436

سید علی امام قریشی؛ روزبه معینی مازندران؛ سیدحسین (حسام الدین) صادقی