نویسنده = سیامک نجاریان
ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 4-4

نیما جمشیدی؛ مصطفی رستمی؛ سیامک نجاریان؛ محمد باقرمنهاج؛ محمد سعادت نیا؛ عبدالکریم کریمی؛ فیروز سلامی


افزایش توان وزنه بردار از طریق بهبود تکنیک حرکت یک ضرب به کمک الگوریتم گرادیان نزولی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 8-8

نیما جمشیدی؛ مصطفی رستمی؛ سیامک نجاریان


ساخت یک سنسور تماسی برای تشخیص مورفولوژی سطح پوست و کاربرد آن در سیستم های پزشکی از راه دور

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 5-5

روزبه خدام باشی؛ سیامک نجاریان؛ علی ابوئی مهریزی؛ اسدالله عبدی دهکردی


تحلیل جریان سه بعدی و پایدار خون در شریان کرونر استنت گذاری شده

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 5-5

وهاب دهلقی؛ محمد تفضلی شادپور؛ سیامک نجاریان


آنالیز تاثیرات وجود غده در داخل بافت بیولوژیکی با استفاده از مدل سازی حس لامسه مصنوعی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 7-7

سیدمحسن حسینی؛ سیامک نجاریان؛ سمیرا متقی نسب


تعیین مدل الاستیک بهینه برای توجیه رفتار بیومکانیکی بافت مغز

دوره 37، شماره 2، بهمن 1385، صفحه 1-1

فرهاد فرمان زاد؛ سیامک نجاریان؛ محمدرضا اسلامی؛ امیرسعید صدیقی


بهینه سازی محل استقرار مفصل مصنوعی ران براساس کاهش ماکزیمم تنش ون میزز

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 341-346

حامد هادی پور جمالی؛ سیامک نجاریان؛ حمیدرضا کاتوزیان


بررسی تاثیرات عمل آنژیوپلاستی بالن بر روی بافت آتروما به کمک روش المان های محدود

دوره 26، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 248-253

سیامک نجاریان؛ ضرغام حسین احمدی؛ حامد شریف زاده