نویسنده = RASHIDI�� F.
تعداد مقالات: 4
2. TANGENTIAL FLOW OF FENE-P VISCOELASTIC FLUID WITHIN CONCENTRIC ROTATING CYLINDERS

دوره 36، شماره 2، آبان 1384، صفحه 26-26

L. SHIRAZI؛ M. MIRZAZADEH؛ F. RASHIDI


3. DYNAMIC SIMULATION OF PACKED ABSORPTION COLUMNS

دوره 27، شماره 1، اسفند 1380، صفحه 190-199

M.J. SARRAF؛ M.R. GOLKAR؛ F. RASHIDI


4. INSTABILITY ANALYSIS IN A POROUS LAYER SATURATED WITH OIL AND GAS

دوره 25، شماره 2، خرداد 1380، صفحه 248-255

A. BAHRAMI؛ F. RASHIDI