نویسنده = جواد شکرالهی مغانی
تعداد مقالات: 5
1. روشی جدید در تحلیل اجزای محدود جریان های گردابی با در نظر گرفتن اثر پوستی شار

دوره 39، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 9-9

جابر مریخی؛ جواد شکرالهی مغانی؛ اسماعیل فلاح چولابی


2. جداسازی سهم مشترک و شبکه در اغتشاشات هارمونیکی بر مبنای یک مدل بهبود یافته

دوره 39، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 13-13

رضا باقری؛ جواد شکرالهی مغانی؛ گئورک قره پتیان


3. مدلسازی هیستریسز مغناطیسی در حل میدانی سیستم های الکترومغناطیسی با روش اجزای محدود

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 7-7

اسماعیل فلاح چولایی؛ جواد شکرالهی مغانی


4. مدلسازی تلفات ناشی از جریان های گردابی به منظور مطالعه حالت گذرا در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت

دوره 28، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 491-498

بهروز طوسی؛ گئورک قره پتیان؛ مهرداد عابدی؛ جواد شکرالهی مغانی


5. ارائه مدلی اصلاح شده برای موتورهای القایی خطی با کمک روش عناصر محدود

دوره 24، شماره 2، پاییز 1379، صفحه 469-480

عارف درودی؛ سید مجتبی میرسلیم؛ جواد شکرالهی مغانی