نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد امواج میکروویو در سفیدگری پارچه پنبه ای

دوره 31، شماره 2، بهار 1383، صفحه 24-24

حسین توانایی؛ اکبر خدامی


3. اثر تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پنبه ای

دوره 22، شماره 2، بهار 1378، صفحه 334-340

اکبر خدامی؛ سید حسین امیرشاهی؛ مهرخ نورالدین