نویسنده = اکبر خدامی
کاربرد امواج میکروویو در سفیدگری پارچه پنبه ای

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 24-24

حسین توانایی؛ اکبر خدامی


اثر تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی پارچه های پنبه ای

دوره 22، شماره 2، خرداد 1378، صفحه 334-340

اکبر خدامی؛ سید حسین امیرشاهی؛ مهرخ نورالدین