نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پیستون بهسازی شده

دوره 25، شماره 1، زمستان 1379، صفحه 27-34

محمدعلی بوترابی؛ سعید شبستری؛ معصومه فرجی


2. بررسی استحکام فشاری چدن نشکن آستمپر شده

دوره 22، شماره 1، زمستان 1377، صفحه 252-266

محمدعلی بوترابی؛ محمد ضرابیان


3. تاثیر شرایط جوانی زنی بر ساختار میکروسکوپی چدن های خاکستری

دوره 20، شماره 1، پاییز 1376، صفحه 241-266

محمدعلی بوترابی؛ علیرضا محسنی مقدم