نویسنده = مهدی صالحی
تعداد مقالات: 3
1. اسپکتروسکوپی پلاسمایی پوشش های ترکیبات بین فلزی Fe-AI و Fe-Al-Ni

دوره 23، شماره 1، تابستان 1378، صفحه 67-71

فخرالدین اشرفی زاده؛ مهدی صالحی؛ مرتضی شمعانیان اصفهانی


3. مقایسه رفتار تریبولوژیکی فولادی ابزار کربنی دارای پوشش هایی از ترکیبات بین فلزی Fe-Al-Ni,Fe-Al

دوره 19، شماره 2، بهار 1376، صفحه 137-143

مرتضی شمعانیان اصفهانی؛ مهدی صالحی؛ فخرالدین اشرفی زاده