نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. پاسخ لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات سه بعدی گسل

دوره 30، شماره 2، آذر 1382، صفحه 10-10

رضا ضیا توحیدی؛ حمزه شکیب


2. اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ ساختمان های متکی بر تکیه گاههای لغزشی

دوره 27، شماره 2، خرداد 1381، صفحه 234-241

حمزه شکیب؛ اصغر فولادگر


4. تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله

دوره 19، شماره 2، خرداد 1376، صفحه 109-122

حمزه شکیب؛ مازیار حسینی