نویسنده = حمزه شکیب
تعداد مقالات: 4
1. پاسخ لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات سه بعدی گسل

دوره 30، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 10-10

رضا ضیا توحیدی؛ حمزه شکیب


4. تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله

دوره 19، شماره 2، بهار 1376، صفحه 109-122

حمزه شکیب؛ مازیار حسینی