نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات ضریب مقاومت افزون قاب های خمشی بتن مسلح با ارتفاع متوسط

دوره 25، شماره 1، اسفند 1379، صفحه 9-16

عباسعلی تسنیمی؛ موسی محمودی صاحبی


2. محاسبه مقاومت افزون قاب های خمشی کوتاه بتن مسلح به روش تحلیل غیرخطی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1376، صفحه 418-425

عباسعلی تسنیمی؛ موسی محمودی صاحبی


3. بررسی خصوصیات دینامیکی ساختمان های چند طبقه با استفاده از روش آزمایش ارتعاشی اجباری

دوره 18، شماره 1، مرداد 1375، صفحه 125-138

علی اکبر آقاکوچک؛ موسی محمودی صاحبی