نویسنده = �������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. پیدا کردن نقاط شکست در هماهنگی رله های با استفاده از سیستم خبره

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 467-474

حسین عسگریان ابیانه؛ فرزاد رضوی


2. استفاده از ضرایب حساسیت خطوط برای تنظیم واحد نوسان توان رله های دیستانس یک شبکه قدرت

دوره 21، شماره 2، شهریور 1377، صفحه 168-174

حسین عسگریان ابیانه؛ مسعود علی اکبر گلکار؛ غلامرضا منیبی؛ مرتضی خسرویان


3. روش های ایجاد هماهنگی در عمل متقابل رله های جریان زیاد و دیستانس

دوره 12، شماره 1، اسفند 1370، صفحه 169-174

حسین عسگریان ابیانه؛ علیمحمد رنجبر؛ محمداسماعیل همدانی گلشن