نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. مدل سازی میزان امکان پذیری دورکاری براساس فعالیت های شغلی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 6-6

امیررضا ممدوحی؛ محمد کرمانشاه؛ حسین پورزاهدی


2. کارایی مدلهای دو مرحله ای تولید سفردر برآورد سفرهای کم تواتر روزانه

دوره 30، شماره 2، آذر 1382، صفحه 15-15

محمد کرمانشاه؛ غلامرضا اصغری