نویسنده = �������������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل پایداری سیستم های غیرخطی و بررسی نوسان در آنها با استفاده از سیستم کمکی طراحی شده

دوره 30، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 5-5

حسن فتح آبادی بزچلوئی؛ سیدکمال الدین نیکروش


2. تصمیم گیری فازی: روشی جدید در انتخاب مدل براساس معیارهای متنوع ارزیابی

دوره 26، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 463-473

حامد شکوری گنجوی؛ سیدکمال الدین نیکروش


3. تخمین سرعت خودرو و نیروی اصطکاک بین تایر و سطح جاده

دوره 25، شماره 2، بهار 1380، صفحه 237-245

سیدکمال الدین نیکروش؛ بهزاد صمدی


4. بررسی و تبدیل معادله دیفرانسیل ریکاتی در سیستم های LQR

دوره 19، شماره 1، زمستان 1375، صفحه 40-44

جلال نظرزاده؛ سیدکمال الدین نیکروش؛ محسن رزاقی


5. مدلسازی رشد سرطانی تومور با ساختار شبکه های عصبی و NEURO- FUZZY

دوره 18، شماره 1، تابستان 1375، صفحه 188-195

نوید سیفی پور؛ سیدکمال الدین نیکروش


6. مدل سازی جدول

دوره 16، شماره 2، تابستان 1374، صفحه 328-333

عقیل فرهادخانی؛ سیدکمال الدین نیکروش


7. روش کامپیوتری محاسبه ماتریس جردن

دوره 08، شماره 2، تابستان 1368، صفحه 213-216

علیرضا کریمی؛ سیدکمال الدین نیکروش