نویسنده = داود مستوفی نژاد
ارائه روابط تجربی جهت بررسی اثرات یخ زدگی بتن معمولی

دوره 36، شماره 1، آبان 1384، صفحه 32-32

داود مستوفی نژاد؛ سیدمهدی حسینیان


بررسی تجربی خوردگی فولاد در بتن حاوی سرباره و میکروسیلیس

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 259-278

داود مستوفی نژاد؛ کمال میرطلایی؛ مرتضی صادقی