نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 3
1. راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی

دوره 29، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 231-248

محمدرضایی پژند؛ محمدحسن فرشچی


2. وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک

دوره 23، شماره 2، زمستان 1378، صفحه 130-147

محمدرضایی پژند؛ سیدرضا سرافرازی


3. وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا

دوره 18، شماره 2، پاییز 1375، صفحه 218-239

محمدرضایی پژند؛ محمدرضا سالاری