نویسنده = طاهره کاغذچی
تعداد مقالات: 8
1. رهیافتی جدید در جداسازی مخلوط های گازی اولفین- پارافین با یک سامانه ی غشایی

دوره 39، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 61-61

مریم تخت روانچی؛ طاهره کاغذچی؛ علی کارگری


2. بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده

دوره 37، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 33-33

زینب صالحی؛ مرتضی سهرابی؛ طاهره کاغذچی؛ بابک بنکدارپور


4. کاربرد کربن فعال حاصل از ضایعات گیاهی برای جداسازی طلا از پساب های صنعتی

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 13-13

منصوره سلیمانی؛ طاهره کاغذچی


5. کاربرد اولترافیلتراسیون در تصفیه شربت خام نیشکر

دوره 24، شماره 2، پاییز 1379، صفحه 563-569

طاهره کاغذچی؛ فرزین ذکایی آشتیانی؛ کامبیز ذوالفقاری


6. طراحی کامپیوتری برجهای سینی دار از نوع کلاهی

دوره 17، شماره 2، زمستان 1374، صفحه 91-96

محمدعلی بحرینی زارج؛ طاهره کاغذچی


7. اصول طراحی جوش آورها

دوره 08، شماره 2، تابستان 1368، صفحه 235-242

طاهره کاغذچی؛ فرهاد مظفری


8. طرح برج جذب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد «خاگیران»

دوره 05، شماره 1، پاییز 1365، صفحه 11-14

طاهره کاغذچی؛ حمیدرضا داودی راد