نمایه نویسندگان

آ

 • آقا کوچک، علی اکبر مطالعه پارامتری تحلیل خستگی اتصالات سکوهای ثابت دریایی به روش طبیعی [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 10-10]

ب

 • بلندی، حسین طراحی و شبیه سازی یک سیستم شناسایی و اصلاح اختلال در حسگرهای سیستم تعیین و کنترل وضعیت یک ماهواره سه محوره [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 2-2]
 • بنیسی، صمد تعیین ترکیب اندازه گلوله بهینه برای آسیاهای آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]

پ

 • پورکرمانی، موسی تعیین ترکیب اندازه گلوله بهینه برای آسیاهای آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]
 • پور کمالی انارکی، علی استفاده از غنی سازی ترکیبی در مدل کردن ترک دو بعدی به روش المان محدود توسعه یافته [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]

ت

 • تیموری، حمید طراحی و شبیه سازی یک سیستم شناسایی و اصلاح اختلال در حسگرهای سیستم تعیین و کنترل وضعیت یک ماهواره سه محوره [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 2-2]

ج

 • جعفری، محسن تحلیل پایداری یک مدل انتشار اپیدمی HIVIAIDS [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 13-13]

ح

 • حسینی، سید محمد تحلیل پایداری یک مدل انتشار اپیدمی HIVIAIDS [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 13-13]

خ

 • خادمی، مرتضی کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای موثر در اتصال اتوآنتیبادی ها [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 1-1]

د

 • دانشجو، فرهاد روشی بریا طراحی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با مکانیزم شکست سراسری [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]

ر

 • رامی، خرامان گوگرد دزدایی از نمونه زغال سنگ معدن مزینوی طبس با ترکیبی از فلوتاسیون و لیچینگ با پتاس متانول [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]

ز

 • زرین قلم مقدم، عبدالصمد گوگرد دزدایی از نمونه زغال سنگ معدن مزینوی طبس با ترکیبی از فلوتاسیون و لیچینگ با پتاس متانول [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]

س

 • سعیدی، علی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت IAI6061-AI203 فولاد AISI 304 و ارزیابی خواص اتصال [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 11-11]

ش

 • شانظری، هادی تحلیل نفوذ پر تابه در پانلهای کامپوزیتی پلیمری (FRP) و ارائه مدل جدید [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 6-6]
 • شاه نظری، محمدرضا شبیه سازی عددی فرآیند ناپایای یک بعدی و غیرهم دمای آر تی ام [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 4-4]
 • شمعانیان، مرتضی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت IAI6061-AI203 فولاد AISI 304 و ارزیابی خواص اتصال [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 11-11]

ط

 • طاهرزاده ثانی، محمد کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای موثر در اتصال اتوآنتیبادی ها [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 1-1]

ع

 • عازمی، اسد کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای موثر در اتصال اتوآنتیبادی ها [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 1-1]
 • عباسی، عباس شبیه سازی عددی فرآیند ناپایای یک بعدی و غیرهم دمای آر تی ام [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 4-4]
 • عبدالهی، محمود گوگرد دزدایی از نمونه زغال سنگ معدن مزینوی طبس با ترکیبی از فلوتاسیون و لیچینگ با پتاس متانول [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 12-12]
 • عدل، مسعود مطالعه پارامتری تحلیل خستگی اتصالات سکوهای ثابت دریایی به روش طبیعی [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 10-10]

ک

ل

 • لیاقت، غلامحسین تحلیل نفوذ پر تابه در پانلهای کامپوزیتی پلیمری (FRP) و ارائه مدل جدید [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 6-6]

م

 • محمودی، محمود کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای موثر در اتصال اتوآنتیبادی ها [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 1-1]
 • میرزائی، مجید استفاده از غنی سازی ترکیبی در مدل کردن ترک دو بعدی به روش المان محدود توسعه یافته [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]
 • میرصالحی، مجتبی کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای موثر در اتصال اتوآنتیبادی ها [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 1-1]
 • مسگرپور طوسی، ابوالقاسم تدوین یک مدل برای نرخ سوزش در موتور سوخت جامد [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]

ن

 • نقیبی سیستانی، محمدباقر کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای موثر در اتصال اتوآنتیبادی ها [دوره 33، شماره 1، 1383، صفحه 1-1]

و

 • وثوقی، کاوه روشی بریا طراحی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با مکانیزم شکست سراسری [دوره 33، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]

ه