نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنوش، کورش توسعه یک مدل احتمالی برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت (CRP)­­­ برای مراکز بازسازی (تعمیرگاهی) [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 352-360]

ا

 • احمدی، محمدتقی تحلیل عددی رفتار توده سنگ درزه دار تکیه گاه های سد بتنی قوسی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 453-466]
 • احمدوند، افشین یک مدل فازی برای MRP در شرایط عدم اطمینان در زمان های پیشبرد [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 413-425]
 • اصغرپور، محمدجواد روش ترکیب رتبه بندی بسیار سریع گزینه ها با راه حل (های ) بهینه سراسری براساس روش جایگشت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 361-381]
 • افتخاری مقدم، امیرمسعود نمایه سازی و بازیابی تصویر مبتنی بر رابطه نیاکانی نمایه های TSVQ در سطوح مختلف تفکیک پذیری [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 640-655]
 • افتخاری مقدم، امیرمسعود بازیابی تصویر مبتنی بر شکل با استفاده از همبستگی بین لبه های تصویر [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 688-703]
 • افندی زاده، شهریار طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 499-510]
 • افیونیان، مجیدرضا طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 499-510]
 • امیربیات، جعفر قلی اندازه گیری آویزش پارچه در مختصات استوانه ای [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 623-627]

ب

 • بصیرت تبریزی، حسن شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 656-667]
 • بهروش، علاء الدین مسئله سطح تماس و کاربرد آن در تحلیل و طراحی صفحات پای ستون [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 339-351]

پ

 • پدرام، میرمحسن کنترل موقعیت موتور القایی به کمک کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو و بهبود پاسخ به کمک نگره فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 426-438]

ج

 • جعفری، جواد بهینه سازی شرایط تاثیر آنزیمها بر افزایش بازدهی استخراج روغن از دانه های روغنی سویا و آفتابگردان [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 634-639]

چ

 • چهارسوقی، سیدکمال تلفیق برنامه ریزی مواد مورد نیاز و تئوری محدودیت ها (MRP-TOC) [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 511-524]

ح

 • حائری، سید محسن تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاکی و سنگریز برای هسته مرکزی متشکل از مصالح با دانه بندی گسسته [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 331-338]
 • حیدری، مهدی تلفیق برنامه ریزی مواد مورد نیاز و تئوری محدودیت ها (MRP-TOC) [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 511-524]
 • حیدری خواص، محمد تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاکی و سنگریز برای هسته مرکزی متشکل از مصالح با دانه بندی گسسته [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 331-338]
 • حیدری نژاد، قاسم تعیین توزیع دما در شمش خروجی از کوره کف گرد پیش گرم [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 573-579]
 • حسینی، سید عبدالکریم بررسی ساختمان نپ در تار عنکبوتی کارد [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 607-613]
 • حقیقات کیش، محمد اندازه گیری آویزش پارچه در مختصات استوانه ای [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 623-627]
 • حمیدی بهشتی، محمدتقی کنترل موقعیت موتور القایی به کمک کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو و بهبود پاسخ به کمک نگره فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 426-438]

خ

 • خسروشاهی، علی تاثیر استفاده از مخلوط های پلیمری پلی پروپیلن با پلی آمید 6 و پلیمر بلور مایع بر قابلیت تکسچره شدن آن [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 614-622]

د

 • دبیر، بهرام شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 656-667]
 • درویزه، ابوالفضل اثر ورق گیر در کنترل چروکیدگی مخروط و بررسی تحلیلی و تجربی آن در شکل دهی انفجاری [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 580-590]

ذ

ر

 • راعی، ابوالقاسم شناسایی دقیق پارامترهای مدل تابع سیم پیچ موتور القایی با الگوریتم ژنتیک [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 537-546]
 • رحیمی، غلامحسین تحلیل نظری نیروهیا تعاملی در پوسته های استوانه ای با تقویت کننده های متعامد نامتقارن [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 591-606]
 • رشتچی، وحید شناسایی دقیق پارامترهای مدل تابع سیم پیچ موتور القایی با الگوریتم ژنتیک [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 537-546]
 • رضوی، فرزاد پیدا کردن نقاط شکست در هماهنگی رله های با استفاده از سیستم خبره [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 467-474]
 • روغنی، مرتضی توسعه مدل کنترل موجودی دو سطحی با تقاضای احتمالی و زمان تدارک ثابت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 475-490]

س

 • ستایشی، سعید مدیریت سوخت راکتورهای هسته ای PWR با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 566-572]
 • سید اصفهانی، میرهادی تاثیر استفاده از مخلوط های پلیمری پلی پروپیلن با پلی آمید 6 و پلیمر بلور مایع بر قابلیت تکسچره شدن آن [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 614-622]
 • سید حسینی، محمد مدل آنالیز و واریانس فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 391-397]
 • سیفی، حسین کنترل موقعیت موتور القایی به کمک کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو و بهبود پاسخ به کمک نگره فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 426-438]
 • سلطانیان زاده، حمید نمایه سازی و بازیابی تصویر مبتنی بر رابطه نیاکانی نمایه های TSVQ در سطوح مختلف تفکیک پذیری [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 640-655]
 • سلطانیان زاده، حمید بازیابی تصویر مبتنی بر شکل با استفاده از همبستگی بین لبه های تصویر [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 688-703]

ش

 • شیخ زاده، محمد اندازه گیری آویزش پارچه در مختصات استوانه ای [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 623-627]
 • شفیعی، مسعود تخمین تطبیقی پارامترهای سیستم های دو بعدی با استفاده از مدل یک بعدی WAM [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 439-452]
 • شکرالهی مغانی، جواد مدلسازی تلفات ناشی از جریان های گردابی به منظور مطالعه حالت گذرا در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 491-498]
 • شنبه زاده، جمشید نمایه سازی و بازیابی تصویر مبتنی بر رابطه نیاکانی نمایه های TSVQ در سطوح مختلف تفکیک پذیری [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 640-655]
 • شنبه زاده، جمشید بازیابی تصویر مبتنی بر شکل با استفاده از همبستگی بین لبه های تصویر [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 688-703]
 • شهانقی، کامران مدل آنالیز و واریانس فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 391-397]

ص

 • صالحی، علی اکبر مدیریت سوخت راکتورهای هسته ای PWR با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 566-572]
 • صدیقی، مصطفی مدیریت سوخت راکتورهای هسته ای PWR با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 566-572]
 • صدقیانی، محمدحسین تحلیل عددی رفتار توده سنگ درزه دار تکیه گاه های سد بتنی قوسی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 453-466]
 • صفار اول، مجید شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 656-667]
 • صفی خانی، عبدالرضا تعیین توزیع دما در شمش خروجی از کوره کف گرد پیش گرم [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 573-579]

ط

 • طبیبی، عباس بررسی ساختمان نپ در تار عنکبوتی کارد [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 607-613]
 • طوسی، بهروز مدلسازی تلفات ناشی از جریان های گردابی به منظور مطالعه حالت گذرا در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 491-498]

ع

 • عابدی، مهرداد مدلسازی تلفات ناشی از جریان های گردابی به منظور مطالعه حالت گذرا در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 491-498]
 • عالم زاده، ایران بهینه سازی شرایط تاثیر آنزیمها بر افزایش بازدهی استخراج روغن از دانه های روغنی سویا و آفتابگردان [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 634-639]
 • عسگریان ابیانه، حسین پیدا کردن نقاط شکست در هماهنگی رله های با استفاده از سیستم خبره [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 467-474]
 • عصاری، محمدرضا شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 656-667]

غ

 • غضنفری، مهدی توسعه یک مدل احتمالی برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت (CRP)­­­ برای مراکز بازسازی (تعمیرگاهی) [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 352-360]
 • غضنفری، مهدی یک مدل فازی برای MRP در شرایط عدم اطمینان در زمان های پیشبرد [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 413-425]

ف

 • فاطمی قمی، سیدمحمدتقی توسعه مدل کنترل موجودی دو سطحی با تقاضای احتمالی و زمان تدارک ثابت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 475-490]
 • فرهنگی، شاهرخ کنترل موقعیت موتور القایی به کمک کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو و بهبود پاسخ به کمک نگره فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 426-438]
 • فلاح چولایی، اسماعیل طراحی PSS غیرخطی براساس حل معادله HJB برای یک سیستم تک ماشینه [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 525-536]

ق

 • قاسمی، کورش روش ترکیب رتبه بندی بسیار سریع گزینه ها با راه حل (های ) بهینه سراسری براساس روش جایگشت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 361-381]
 • قربانی، محمد بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای مغناطیسی دائمی با پایه Nd-Fe-B در محلول های اسید سولفوریک و اسید کلریدریک [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 628-633]
 • قره پتیان، گئورک مدلسازی تلفات ناشی از جریان های گردابی به منظور مطالعه حالت گذرا در سیم پیچ فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 491-498]
 • قلی آریانژاد، میربهادر تلفیق برنامه ریزی مواد مورد نیاز و تئوری محدودیت ها (MRP-TOC) [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 511-524]

ک

 • کرمیان فیلی، سعید بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای مغناطیسی دائمی با پایه Nd-Fe-B در محلول های اسید سولفوریک و اسید کلریدریک [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 628-633]

ل

 • لیاقت، غلامحسین اثر ورق گیر در کنترل چروکیدگی مخروط و بررسی تحلیلی و تجربی آن در شکل دهی انفجاری [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 580-590]
 • لطفی جندقی، حسین تحلیل نظری نیروهیا تعاملی در پوسته های استوانه ای با تقویت کننده های متعامد نامتقارن [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 591-606]

م

 • میبدی، محمدرضا ارائه روشی نو مبتنی بر اتوماتان های یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم یادگیری VLR برای آموزش شبکه های عصبی MLP [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 398-412]
 • محمدزاده فخرداود، عباس روشی نوین برای تجزیه و تحلیل و طراحی الکترودهای محافظ زنجیره مقره های فشار قوی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 382-390]
 • محمودی، فریبرز نمایه سازی و بازیابی تصویر مبتنی بر رابطه نیاکانی نمایه های TSVQ در سطوح مختلف تفکیک پذیری [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 640-655]
 • محمودی، فریبرز بازیابی تصویر مبتنی بر شکل با استفاده از همبستگی بین لبه های تصویر [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 688-703]
 • مداح حسینی، سید حمید رضا بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای مغناطیسی دائمی با پایه Nd-Fe-B در محلول های اسید سولفوریک و اسید کلریدریک [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 628-633]
 • مددی، علی تخمین تطبیقی پارامترهای سیستم های دو بعدی با استفاده از مدل یک بعدی WAM [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 439-452]
 • مرشد، محمد بررسی ساختمان نپ در تار عنکبوتی کارد [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 607-613]
 • مشعوفی، بهبود ارائه روشی نو مبتنی بر اتوماتان های یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم یادگیری VLR برای آموزش شبکه های عصبی MLP [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 398-412]
 • مظفری، ایرج مسئله سطح تماس و کاربرد آن در تحلیل و طراحی صفحات پای ستون [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 339-351]
 • معتمدی، سیداحمد ارائه روشی نو مبتنی بر اتوماتان های یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم یادگیری VLR برای آموزش شبکه های عصبی MLP [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 398-412]
 • معماریان، عزیزا... مدل آنالیز و واریانس فازی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 391-397]
 • معماریانی، عزیزا... حل مساله تخصیص درجه دوم با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 319-330]
 • مقصودی شورابی، حسینعلی تحلیل عددی رفتار توده سنگ درزه دار تکیه گاه های سد بتنی قوسی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 453-466]
 • منهاج، محمدباقر ارائه روشی نو مبتنی بر اتوماتان های یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم یادگیری VLR برای آموزش شبکه های عصبی MLP [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 398-412]

ن

 • نجاری، امیر بازشناسی کد شناسایی شخصی و تصدیق هویت گوینده به منظور کنترل دسترسی از راه دور توسط تلفن [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 547-565]
 • نصر، محمد تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاکی و سنگریز برای هسته مرکزی متشکل از مصالح با دانه بندی گسسته [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 331-338]
 • نیکروش، پیام حل مساله تخصیص درجه دوم با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 319-330]
 • نوجوان، مجید توسعه یک مدل احتمالی برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت (CRP)­­­ برای مراکز بازسازی (تعمیرگاهی) [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 352-360]

و

 • وثوقی، منوچهر بهینه سازی شرایط تاثیر آنزیمها بر افزایش بازدهی استخراج روغن از دانه های روغنی سویا و آفتابگردان [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 634-639]
 • وحیدی، بهروز روشی نوین برای تجزیه و تحلیل و طراحی الکترودهای محافظ زنجیره مقره های فشار قوی [دوره 28، شماره 1، 1381، صفحه 382-390]

ه

 • هزار خانی، اردشیر شرایط شیمی- فیزیکی خاص (360Kc) برای انحلال و نهشت کالگوپیریت در معدن مس پور فیری سونگون (آذربایجان ایران) [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 668-687]
 • همایونپور، محمدمهدی بازشناسی کد شناسایی شخصی و تصدیق هویت گوینده به منظور کنترل دسترسی از راه دور توسط تلفن [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 547-565]

ی

 • یزدان پناه، محمدجواد طراحی PSS غیرخطی براساس حل معادله HJB برای یک سیستم تک ماشینه [دوره 28، شماره 2، 1381، صفحه 525-536]