نمایه نویسندگان

چ

 • چینی فروش، ابراهیم روش های مختلف محاسبه ساختمانهای مرتفع برای نیروهای افقی (باد و زلزله) [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 52-60]
 • چینی فروش، ابراهیم محاسبه لنگرهای هیپراستاتیک حاصله از کابل های پیش تنیده [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 43-47]

ح

 • حجازی، محمدرضا بررسی ژئوفیزیکی ساختمان های کروی [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 61-66]
 • حجازی، محمدرضا بررسی اثر زلزله بر روی ساختمان‌های انعطافی و شکننده [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 48-61]

خ

ر

 • رفیعی، بهمن تقسیم و انتقال هوا به داخل محوطه [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 42-51]
 • رفیعی، بهمن تقسیم و انتقال هوا بداخل محوطه [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 71-82]

ز

 • زارع، محمود ارتباط با کره ماه بوسیله امواج میلیمتری [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 20-25]

ش

 • شیرسوار، یعقوب تهیه الیاف مصنوعی بوسیله فیبریلاسیون فیلم‌های پلیمری [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 26-31]
 • شریفی، ناصر پلی واینیل کلراید یا کلرور پلی وینیکP.V.C [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 10-19]
 • شریفی، ناصر تکنولوژی تهیه P.V.C [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 14-22]

ص

 • صرام، مهدی راکتورهای اتمی قدرت [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 23-30]
 • صفائی، جمشید حل عددی جریان با تقارن محوری و سطح آزاد [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 31-39]

ف

 • فرخو، ایرج تاثیر خزش بر افت ستونها در ساختمانهای بلند از نوع بتن مسلح [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 39-41]

ک

 • کوشان پور، محسن تعیین قدرت راکتیو لازم در شبکه‌ها با استفاده از پروگرام خطی [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 62-70]

گ

 • گلولا، فرامرز الیاف پلی استر (داکرن یا ترگال) [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 85-90]
 • گئولا، فرامرز یک روش جدید و ساده برای محاسبه افت فشار لوله‌ها [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 83-94]

م

 • مکارمی، حسن فولادهای سخت و نشکن [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 67-84]

ن

 • نورمحمدی، اسحق ثبات رنگ پارچه در برابر عوامل مختلف [دوره 02، شماره 2، 1348، صفحه 40-42]
 • نورمحمودی، اسحق معرفی شعبه مهندس نساجی و رنگرزی دانشکده صنعتی (پلی‌تکنیک تهران) [دوره 02، شماره 1، 1348، صفحه 5-9]