نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه استخراج و استریپ آهن توسط D2EHPA در دو محیط سولفاتی و کلریدی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 13-13

علی فلاح پور؛ اسکندر کشاورز علمداری؛ بهرام رضایی؛ کامران نظری


2. بررسی پیش فرآوری کانسنگ اورانیوم معدن خشومی به روش سنگجوری رادیومتریک

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 40-40

مهدی پاکدل؛ بهرام رضائی؛ رضا عسگری؛ کامران نظری


3. بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 34-34

وحید ایروانی؛ صبا ایروانی؛ ناصر ثقه اسلامی؛ مرتضی زیودار؛ کامران نظری