نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مهم موفقیت صنایع کوچک و متوسط پوشاک ایران

دوره 40، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 31-31

زهرا رهنمایی؛ عبدالحسین صادقی؛ سیامک سحرخیز


2. سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی

دوره 40، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 36-36

نوشین همتی؛ محمد امانی تهران؛ عبدالحسین صادقی


3. یک مدل مفهومی برای طرح ریزی راهبردی در سطح صنعت (به منظور کاربرد در صنعت نساجی)

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384، صفحه 35-35

عبدالحسین صادقی؛ محمدحسین سلیمی؛ علی اصغر اصغریان جدی