نویسنده = محمدرضا محمدزاده عطار
بررسی عوامل موثر بر روی مقاومت در برابر خوردگی لایه مرکاپتو سیلان توسط روش EIS

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 36-36

احمد رضوانی بروجنی؛ محسن محسنی؛ محمدرضا محمدزاده عطار


بررسی خواص الکتروشیمیایی و جداشدگی کاتدی پوشش پلی یورتان بر روی فولاد نرم

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 37-37

سوران خفنج؛ محمدرضا محمدزاده عطار؛ رضا نادری محمودی


آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه

دوره 35، شماره 2، مرداد 1384، صفحه 21-21

مهران رستمی؛ محمدرضا محمدزاده عطار؛ سیامک مرادیان؛ علیرضا خسروی؛ سعید باستانی