نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. مدل برنامه ریزی آرمانی فازی به منظور بهینه سازی کارایی سیستم حمل معادن روباز

دوره 37، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 24-24

سیدکاظم اورعی؛ مرتضی احمدی؛ بهاره عاصی