نویسنده = ������������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ای بین روشهای محلی، سراسری و ترکیبی و ارائه یک روش جدید برای آموزش بهینه مدل پنهان مارکف

دوره 34، شماره 1، اسفند 1383، صفحه 11-1

جهانشاه کبودیان؛ محمدرضا میبیدی؛ محمدمهدی همایون پور


2. بازشناسی اعداد فارسی بر روی خط تلفن: مقایسه ای بین روشهای آماری، عصبی و روش هیبرید

دوره 30، شماره 2، آذر 1382، صفحه 4-4

محمدمهدی همایون پور؛ جهانشاه کبودیان؛ حسین بشیری؛ ذبیح اله احمدپور