نویسنده = ������ ������ ����������������
بررسی تف جوشی پذیری لیزری پودر فولاد تندبرM2

دوره 36، شماره 2، آبان 1384، صفحه 9-9

حامد اصغرزاده؛ عبدالرضا سیم چی


تولید پودرهای نانومتری نقره به روش چگالش گاز خنثی

دوره 35، شماره 2، مرداد 1384، صفحه 9-9

رضا احمدی؛ عبدالرضا سیم چی؛ سیدمرتضی سیدریحانی