نویسنده = بهروز بیدآباد
مدلسازی حرکت هواپیما در گردباد و مسیرهای بهینه زمانی

دوره 40، شماره 2، آذر 1389، صفحه 0-0

بهروز بیدآباد؛ فاطمه آهنگری


مسیرهای کوتاهترین زمان برای یک ربات دیفرانسیلی

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 51-51

بهروز بیدآباد؛ امیرحسام زعیم


سیر بهینه در ناوبری تعقیب محض به عنوان ژئودزیک فینسلری

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 68-68

مهدی رفیعی راد؛ بهروز بیدآباد


کاربرد هندسه فینسلر در مساله تکمیلی غیرخطی تعادل ترافیک

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 56-56

بهروز بیدآباد؛ اعظم آسنجرانی


انحنای - متریک ها در هندسه فینسلر

دوره 36، شماره 1، آبان 1384، صفحه 42-42

بهروز بیدآباد؛ نسرین صادق زاده


هندسه پایای همدیس روی منیفلد های فینسلر

دوره 36، شماره 1، آبان 1384، صفحه 44-44

سینا هدایتیان؛ بهروز بیدآباد؛ بهمن رضایی