نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل مدل ترک نامعین بر پایه نتایج آزمایشگاهی و به دست آوردن پارامترهای مربوط به آن

دوره 38، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 23-23

احمد فهیمی فر؛ اسدالله حسومی؛ هومن شبیری


3. مدل کردن توده سنگ با یک دسته درز موازی

دوره 27، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 116-126

احمد فهیمی فر