نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 36-36

نوشین همتی؛ محمد امانی تهران؛ عبدالحسین صادقی


2. تجزیه و تحلیل و گسترش محدوده تخمین غلظت در مدل رنگی کیوبلکا-مانک

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 51-51

مهدی صفی؛ سیدحسین امیرشاهی؛ محمد امانی تهران


3. ارتباط اندیس های متاماریزم بر مبنای فرمول های اختلاف رنگ با اندیس های ناپایداری رنگی

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 35-35

سعیده گرجی کندی؛ محمد امانی تهران؛ سیدحسین امیرشاهی


5. استفاده از شبکه عصبی جهت تخمین درجه متاماریزم

دوره 27، شماره 1، اسفند 1380، صفحه 84-92

محمد امانی تهران؛ سیامک مرادیان