نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی- مکانیکی اندود و تخته های گچ و گچ-پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی وینیل استات

دوره 38، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 22-22

سعید بختیاری؛ فاطمه جعفرپور؛ فهیمه فیروزیار؛ محمدجعفر هدایتی؛ بهروز محمدکاری


2. محافظت سازه ها در برابر حریق به سویله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش

دوره 27، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 66-75

فاطمه جعفرپور؛ سعید بختیاری؛ فهیمه فیروزیار