نویسنده = ���������������� ����������
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی- مکانیکی اندود و تخته های گچ و گچ-پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی وینیل استات

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 22-22

سعید بختیاری؛ فاطمه جعفرپور؛ فهیمه فیروزیار؛ محمدجعفر هدایتی؛ بهروز محمدکاری


محافظت سازه ها در برابر حریق به سویله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش

دوره 27، شماره 1، اسفند 1380، صفحه 66-75

فاطمه جعفرپور؛ سعید بختیاری؛ فهیمه فیروزیار