نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. توسعه یک مدل احتمالی برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت (CRP)­­­ برای مراکز بازسازی (تعمیرگاهی)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 352-360

مهدی غضنفری؛ مجید نوجوان؛ کورش آذرنوش


2. یک مدل فازی برای MRP در شرایط عدم اطمینان در زمان های پیشبرد

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 413-425

مهدی غضنفری؛ افشین احمدوند


3. توسعه یک مدل MADM دو بعدی با استفاده از شاخص CF

دوره 27، شماره 1، اسفند 1380، صفحه 36-45

مهدی غضنفری؛ مجید نوجوان