نویسنده = فریدون ایرانی
تعداد مقالات: 3
1. توانایی توابع جهش دهنده همگرا کننده در روند تحلیل غیرخطی

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 13-13

علی بیگلری فدافن؛ فریدون ایرانی


3. جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی

دوره 24، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 361-372

فریدون ایرانی؛ محمود عدالتی