نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 3
1. طراحی یک پروب درون رگی با پلاریزاسیون دایروی و ISNR افزایش یافته برای MRI تسلا 1/5

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 6-6

محمد محمدزاده؛ حمید سلطانیان زاده؛ محمود شاه آبادی؛ احد توکلی


2. تسریع روش SEMN برای تحلیل آنتنهای میکرواستریپ محدود

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 8-8

عظیم فرد؛ احد توکلی


3. سیستم اندازه گیری پراکندگی راداری AMPV

دوره 24، شماره 1، مرداد 1379، صفحه 337-347

حمید حیدر؛ احد توکلی؛ هرمز بوذری