نویسنده = بهرام رضایی
بررسی فلوتاسیون ذرات سیلیس بر اساس ویژگی زبری آن ها

دوره 40، شماره 2، آذر 1389، صفحه 0-0

مهدی رحیمی؛ بهرام رضایی؛ محمدرضا اصلانی


مقایسه استخراج و استریپ آهن توسط D2EHPA در دو محیط سولفاتی و کلریدی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 13-13

علی فلاح پور؛ اسکندر کشاورز علمداری؛ بهرام رضایی؛ کامران نظری


توسعه و پیاده سازی الگوریتم مدل سازی توان دریافتی آسیاهای نیمه خودشکن

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 19-19

معصومه کرد پریجائی؛ اکبر فرزانگان؛ بهرام رضایی


تعیین ثابت نرخ خردایش (تابع انتخاب) کانسنگ سرب و روی لکان

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 38-38

حمیدرضا حکمت نیا؛ بهرام رضایی؛ فرهنگ حجازی؛ مختار اعظمی


شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاهای گلوله ای کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 22-22

محمدتقی محمدی؛ بهرام رضایی؛ اکبر فرزانگان


مطالعات سیلیس زدایی کانسنگ بوکسیت دیاسپوری با استفاده از روش ترموشیمیایی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 30-30

مهدی معظمی گودرزی؛ بهرام رضایی؛ اسکندر کشاورز علمداری


تعیین رابطه بین قابلیت خردایش باند و هاردگرو بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 22-22

بهرام رضایی؛ محمد نوع پرست؛ مسعود غراوی؛ مهدی نورمحمدی


تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر توزیع دانه بندی، انرژی مصرفی و قابلیت خردایش انتخابی زغال سنگ گلیران

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 21-21

امیرآرش رفیعی؛ محمد نوع پرست؛ بهرام رضایی؛ محمد کلاهدوزان


بررسی نقش سینتیک در بهینه سازی پارامترهای موثر در فلوتاسیون

دوره 24، شماره 2، آذر 1379، صفحه 508-514

بهرام رضایی؛ اسماعیل جرجانی


بهبود فرآیند تولید کارخانه فرآوری مجتمع معدنی و صنعتی سنگ آهن گل گهر براساس مطالعات کانه آرائی

دوره 23، شماره 2، بهمن 1378، صفحه 216-224

بهرام رضایی؛ علی عمران عبدا... پور؛ علی مهرور اصیل


مطالعه و بررسی خواص سنجی گرونا از دیدگاه فرآوری

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 330-336

بهرام رضایی؛ فیروز علی نیا؛ اسماعیل جرجانی