نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 3
2. اثرهم افزایی (1) بازدارنده ها بر روی سرعت خوردگی فولاددر اسیدشویی

دوره 19، شماره 1، اسفند 1375، صفحه 45-53

چنگیز دهقانیان؛ علی شب زنده داری


3. جبران افت اهمی در خاک بوسیله روش پل DU گالوانوستات

دوره 18، شماره 1، مرداد 1375، صفحه 163-170

چنگیز دهقانیان