نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل طیف سیگنال بازگشتی در رادار FMCW با آشکار سازی همزمان چند هدف

دوره 22، شماره 1، بهمن 1377، صفحه 234-242

فروهر فرزانه؛ مهرزاد بیغش


2. طراحی و ساخت تغییر فازدهنده سه بیتی دیودی با میکرواستریپ در فرکانس 9.3 GHZ و نتایج ساخت

دوره 19، شماره 1، اسفند 1375، صفحه 54-64

فروهر فرزانه؛ ابوالقاسم زیدآبادی نژاد