نویسنده = محمدباقر منهاج
مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLS

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 10-10

محمد حسین یغمایی مقدم؛ ناهید ابراهیم مجد؛ محمدباقر منهاج


یک الگوریتم تصویرافاین سریع بر پایه پیگیری تطبیقی با تنظیم قسمتی از بردار پارامترها

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 2-2

محمد شمس اسفندآبادی؛ علی محلوجی فر؛ محمدباقر منهاج؛ سیدعارف هادئی


کنترلر تطبیقی کنترل پرواز با استفاده از وارون دینامیک و شبکه عصبی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 18-18

سیدحسین ساداتی؛ محمدباقر منهاج؛ مهدی سبزه پرور


کنترل غیرخطی روبات سیار چرخدار با روش محاسبات فازی

دوره 37، شماره 2، بهمن 1385، صفحه 13-13

جعفر کیقبادی؛ محمدباقر منهاج؛ منصور کبگانیان


ارائه روشی نو مبتنی بر اتوماتان های یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم یادگیری VLR برای آموزش شبکه های عصبی MLP

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 398-412

بهبود مشعوفی؛ محمدباقر منهاج؛ سیداحمد معتمدی؛ محمدرضا میبدی


طراحی کنترل کننده مقاوم H∞ برای سیستم کنترل بار فرکانس در شبکه های قدرت چند ناحیه ای

دوره 23، شماره 1، شهریور 1378، صفحه 79-88

مهدی کراری؛ حسین شایقی؛ مهرداد عادی؛ محمدباقر منهاج


طبقه بندی و تشخیص الگو با استفاده از شبکه عصبی فازی

دوره 18، شماره 1، مرداد 1375، صفحه 196-206

محمدباقر منهاج؛ حمید عزیززاده