نویسنده = فرامرز دولتی
انتخاب سنگ شکن مناسب برای کارخانه فرآوری مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 16-16

رضا کاکائی؛ سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی؛ فرامرز دولتی؛ محمد کارآموزیان


مدل سازی عملکرد تلمبه پریستالتیک در فلوتاسیون ستونی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل آزمایش

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 34-34

سیدضیاالدین شفائی تنکابنی؛ محمد کر؛ فرامرز دولتی؛ رضا کاکایی


مدلسازی دوبعدی آنومالی های گرانی سنجی

دوره 17، شماره 1، آذر 1374، صفحه 35-42

تیمور اسلام کیش؛ فرامرز دولتی