نویسنده = ���������������� �������������� ��������
تدوین یک مدل برای نرخ سوزش در موتور سوخت جامد

دوره 33، شماره 1، آذر 1383، صفحه 7-7

غلامرضا هاشم زاده اهرنجانی؛ ابوالقاسم مسگرپور طوسی؛ سیدمحمد حسین کریمیان


حل تقریب معادلات لایه شوک لزج (VSL) حول دماغه اجسام ماوراء صوت

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 190-203

سیدمحمد حسین کریمیان؛ مهدی معرفت؛ مهرداد ملک زاده دیرین