نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 5
2. محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 17-17

غلامحسین لیاقت؛ حمیدرضا داغیانی؛ مجتبی صدیقی؛ علی علوی نیا


3. کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 68-79

غلامحسین لیاقت؛ حمیدرضا داغیانی؛ مجتبی صدیقی؛ علی علوی نیا


4. تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی

دوره 10، شماره 1، آبان 1369، صفحه 127-131

محمدعلی صادقی؛ محمود شاکری؛ حمیدرضا داغیانی


5. بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی

دوره 09، شماره 2، خرداد 1369، صفحه 65-71

محمود شاکری؛ محمدعلی صادقی؛ حمیدرضا داغیانی