نویسنده = حمیدرضا داغیانی
محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 17-17

غلامحسین لیاقت؛ حمیدرضا داغیانی؛ مجتبی صدیقی؛ علی علوی نیا


کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 68-79

غلامحسین لیاقت؛ حمیدرضا داغیانی؛ مجتبی صدیقی؛ علی علوی نیا


تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی

دوره 10، شماره 1، آبان 1369، صفحه 127-131

محمدعلی صادقی؛ محمود شاکری؛ حمیدرضا داغیانی


بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی

دوره 09، شماره 2، خرداد 1369، صفحه 65-71

محمود شاکری؛ محمدعلی صادقی؛ حمیدرضا داغیانی