دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 
نهان نگاری مقاوم صحبت درحضور تبدیل LPC

صفحه 3-3

رقیه دوست؛ حسن أقایی نیا؛ حسین شمسی


طراحی یک پروب درون رگی با پلاریزاسیون دایروی و ISNR افزایش یافته برای MRI تسلا 1/5

صفحه 6-6

محمد محمدزاده؛ حمید سلطانیان زاده؛ محمود شاه آبادی؛ احد توکلی


ساخت و بررسی خواص سیمان کلسیم فسفاتی حاوی داروی جنتامایسین سولفات

صفحه 8-8

معصومه حق بین نظرپاک؛ مهران صولتی هشجین؛ فتح ا... مضطرزاده؛ علیرضا میرحبیبی


تحلیل استاتیکی نیرو در میز هگزاپاد ماشین فرز CNC

صفحه 11-11

میرامین حسینی؛ محمدجواد ناطق؛ حامد فرخنده حال


تاثیر دمای شعله و گرادیان دما بر نرخ سوزش موتورسوخت جامد با ورودی هوا

صفحه 19-19

غلامرضا هاشم زاده اهرنجانی؛ ابوالقاسم مسگرپورطوسی؛ سیدمحمدحسین کریمیان


ارزیابی ویژگی های دینامیکی سد بتنی قوسی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری

صفحه 24-24

رضا تاری نژاد؛ محمدتقی احمدی؛ محمودرضا میوه چی؛ محمدکاظم احمدی


بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده بتن آرمه

صفحه 26-26

مجتبی اصل حمدالله نیا؛ ابوالقاسم کرامتی


سرعت بحرانی مذاب در ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91)

صفحه 28-28

علیرضا میرک؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی


بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی

صفحه 34-34

وحید ایروانی؛ صبا ایروانی؛ ناصر ثقه اسلامی؛ مرتضی زیودار؛ کامران نظری


ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک

صفحه 35-35

سیدجاوید روئیائی؛ گودرز طالبی؛ مرتضی سهرابی؛ بهرام دبیر