نمایه نویسندگان

آ

 • آذین، رضا بررسی نوع میزان چربی و اسیدهای چرب موجود در بافت و کبد کوسه ماهیان خلیج فارس [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 106-115]

ا

 • ابوالبشری، محمدحسن مقایسه سه راهبرد بهینه سازی برنامه تکاملی، الگوریتم ژنتیکی و روش دی اف پی (DFP) در بهینه سازی پاسخ سرعت سازه ها [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 56-65]
 • اسلامی، محمدرضا حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای ارتوتروپ تحت بار دینامیکی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 242-249]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک توسعه آنالیز سیگنال های ارتعاشی برای عیب یابی سیستم های مکانیکی با استفاده از تبدیلات موجک با مراتب بالاتر [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 93-105]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک توسعه تحلیلی آنالیز سیگنال های ارتعاشی بوسیله سیستم موجک های چندگانه DGHM برای تشخیص عیوب موضعی و پدیده های گذرا در سیستم های مکانیکی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 127-141]
 • افراخته، حسین ارزیابی قابلیت اعتماد شبکه های توزیع با بار متغیر به روش مونت کارلو [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 206-214]
 • اقدسی، محمد یک روش یکپارچه برنامه ریزی و کنترلت ولیددر سیستم تولیدی انعطاف پذیر کارگاهی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 160-173]
 • الستی، محسن عملکرد آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با دانه بندی درشت [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 24-35]
 • امانیان، نصرا... ضریب آبگذری سرریزه های کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 76-83]
 • امانی تهران، محمد استفاده از شبکه عصبی جهت تخمین درجه متاماریزم [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 84-92]
 • امانی تهران، محمد بررسی کارآیی اندیس های متاماریزم و اثر تصحیح پارامریک بر روی جفت نمونه های واقعی متاماریک [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 215-224]
 • انبیاء، منصور اثر سینرژیسم در مخلوط های ماده سطح فعال هگزادسیل پیریدینیم برماید و دی سیکلوهگزیل 18-کراون-6 اتر [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 1-8]

ب

 • بختیاری، سعید محافظت سازه ها در برابر حریق به سویله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 66-75]
 • بیگلو، اکبرعلی حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای ارتوتروپ تحت بار دینامیکی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 242-249]
 • بنکدارپور، بابک فروشویی زیستی ناپیوسته شبکه معدنی پایریت کانسنگ مقاوم حاوی طلا معادن موته اصفهان با استفاده از مخلوط باکتریهای لیتوتروف شیمیایی مزوفیل [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 46-55]

ت

 • تهرانی زاده، محسن بررسی حداکثر حرکات زمین، مدت دوام حرکات شدید و محتوای فرکانسی زلزله های ایران [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 307-318]

ج

 • جعفرپور، فاطمه محافظت سازه ها در برابر حریق به سویله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 66-75]
 • جواب ور، داریوش تحلیل فرایند شکل دهی انفجاری مخروط، مقایسه با نتایج تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 250-264]

ح

 • حامدی، فرزانه بررسی حداکثر حرکات زمین، مدت دوام حرکات شدید و محتوای فرکانسی زلزله های ایران [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 307-318]
 • حسنی، حسین تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونه منطقه موته (خاورگلپایگان) و ارتباط آن با کانی سازی طلا [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 225-233]
 • حقی فام، محمدرضا ارزیابی قابلیت اعتماد شبکه های توزیع با بار متغیر به روش مونت کارلو [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 206-214]
 • حقی فام، محمودرضا جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 271-282]
 • حقیقت، حشمت ا... مدل سازی نیروهای ماشین کاری در فرآیند فرزکاری با ابزارفرز سرکروی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 142-148]

خ

 • خلیلی، سید محمدرضا آنالیز ضربه عرضی یک جسم متحرک بر روی صفحه ارتوتروپیک و بررسی بعضی از پارامترهای موثر در آن [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 295-306]

د

 • در ویزه، ابوالفضل تحلیل فرایند شکل دهی انفجاری مخروط، مقایسه با نتایج تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 250-264]
 • دهقان بنادکی، محمدمهدی تعیین خردشدگی سنگ در اثر انفجاربا استفاده از روش عکسبرداری [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 187-194]

ر

 • رجایی، حسین بررسی خط لوله مدفون در اثر ارتعاش دینامیکی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 283-294]
 • رضائی، موسی توسعه آنالیز سیگنال های ارتعاشی برای عیب یابی سیستم های مکانیکی با استفاده از تبدیلات موجک با مراتب بالاتر [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 93-105]
 • رضائی، موسی توسعه تحلیلی آنالیز سیگنال های ارتعاشی بوسیله سیستم موجک های چندگانه DGHM برای تشخیص عیوب موضعی و پدیده های گذرا در سیستم های مکانیکی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 127-141]
 • رئیسی گهروئی، داراب تعیین خردشدگی سنگ در اثر انفجاربا استفاده از روش عکسبرداری [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 187-194]

س

 • سپاسیان، محمدصادق جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 271-282]
 • سیفی، حسین جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 271-282]
 • سلیمانی، محمد بازدهی محاسباتی فرآیند پراندگی در روش ماتریس خط انتقالی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 149-159]
 • سهرابی، مرتضی مدل سازی پویای تبدیل مستقیم متان به متانول در راکتورکاتالیستی بستر ثابت [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 195-205]

ش

 • شاکری، محمود حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای ارتوتروپ تحت بار دینامیکی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 242-249]
 • شکیب، حمزه اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ ساختمان های متکی بر تکیه گاههای لغزشی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 234-241]

ص

 • صادقی، محمد حسین مدل سازی نیروهای ماشین کاری در فرآیند فرزکاری با ابزارفرز سرکروی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 142-148]
 • صدیق، محمد تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونه منطقه موته (خاورگلپایگان) و ارتباط آن با کانی سازی طلا [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 225-233]
 • صنعتی، علی محمد بررسی نوع میزان چربی و اسیدهای چرب موجود در بافت و کبد کوسه ماهیان خلیج فارس [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 106-115]

ض

 • ضابط خصوصی، حمید روشی جدید برای مدل سازی موتورهای تک فاز قطب نگاشته با توان بالا [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 265-270]

ط

 • طباطبایی، نادر عملکرد آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با دانه بندی درشت [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 24-35]

ع

 • عبدا...، امیر تحلیل فرایند شکل دهی انفجاری مخروط، مقایسه با نتایج تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 250-264]
 • عبداله، امیر مدل سازی نیروهای ماشین کاری در فرآیند فرزکاری با ابزارفرز سرکروی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 142-148]

غ

 • غضنفری، مهدی توسعه یک مدل MADM دو بعدی با استفاده از شاخص CF [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 36-45]
 • غفوریان، حسین فروشویی زیستی ناپیوسته شبکه معدنی پایریت کانسنگ مقاوم حاوی طلا معادن موته اصفهان با استفاده از مخلوط باکتریهای لیتوتروف شیمیایی مزوفیل [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 46-55]
 • غلامی، حسن اثر سینرژیسم در مخلوط های ماده سطح فعال هگزادسیل پیریدینیم برماید و دی سیکلوهگزیل 18-کراون-6 اتر [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 1-8]

ف

 • فیروزیار، فهیمه محافظت سازه ها در برابر حریق به سویله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 66-75]
 • فغفور مغربی، محمود تحلیل گام به گام زمانی تنش های حرارتی در سدهای وزنی بتنی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 176-186]
 • فهیمی فر، احمد مدل کردن توده سنگ با یک دسته درز موازی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 116-126]
 • فولادگر، اصغر اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ ساختمان های متکی بر تکیه گاههای لغزشی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 234-241]

ق

 • قدسیان، مسعود ضریب آبگذری سرریزه های کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 76-83]

ک

 • کریمی، حمیدرضا طراحی کنترل کننده H∞ برای رگلاسیون مقاوم سیستم های آشفته تکین [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 9-23]
 • کمجانی برچلوئی، نادر بازدهی محاسباتی فرآیند پراندگی در روش ماتریس خط انتقالی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 149-159]

ل

 • لیاقت، غلامحسین تحلیل فرایند شکل دهی انفجاری مخروط، مقایسه با نتایج تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 250-264]

م

 • مجدی، عباس تعیین خردشدگی سنگ در اثر انفجاربا استفاده از روش عکسبرداری [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 187-194]
 • محجل، محمد تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونه منطقه موته (خاورگلپایگان) و ارتباط آن با کانی سازی طلا [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 225-233]
 • محمدی باغملایی، محمدمهدی بررسی نوع میزان چربی و اسیدهای چرب موجود در بافت و کبد کوسه ماهیان خلیج فارس [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 106-115]
 • مخاطب رفیعی، فریماه یک روش یکپارچه برنامه ریزی و کنترلت ولیددر سیستم تولیدی انعطاف پذیر کارگاهی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 160-173]
 • مرادیان، سیامک استفاده از شبکه عصبی جهت تخمین درجه متاماریزم [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 84-92]
 • مرادیان، سیامک بررسی کارآیی اندیس های متاماریزم و اثر تصحیح پارامریک بر روی جفت نمونه های واقعی متاماریک [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 215-224]
 • میرزاگل تبار روشن، علیرضا بررسی خط لوله مدفون در اثر ارتعاش دینامیکی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 283-294]
 • میرسلیم، مجتبی روشی جدید برای مدل سازی موتورهای تک فاز قطب نگاشته با توان بالا [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 265-270]
 • مرعشی شوشتری، سیدعلی ضریب آبگذری سرریزه های کنگره ای نیم دایره ای شکل در پلان [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 76-83]
 • معطر حسینی، سیدمحمد یک روش یکپارچه برنامه ریزی و کنترلت ولیددر سیستم تولیدی انعطاف پذیر کارگاهی [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 160-173]
 • معماریانی، عزیزا... جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 271-282]

ن

 • نیک نژادی، اعظم فروشویی زیستی ناپیوسته شبکه معدنی پایریت کانسنگ مقاوم حاوی طلا معادن موته اصفهان با استفاده از مخلوط باکتریهای لیتوتروف شیمیایی مزوفیل [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 46-55]
 • نوجوان، مجید توسعه یک مدل MADM دو بعدی با استفاده از شاخص CF [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 36-45]

و

 • وفاجو، لیلا مدل سازی پویای تبدیل مستقیم متان به متانول در راکتورکاتالیستی بستر ثابت [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 195-205]
 • وهاب زاده، فرزانه فروشویی زیستی ناپیوسته شبکه معدنی پایریت کانسنگ مقاوم حاوی طلا معادن موته اصفهان با استفاده از مخلوط باکتریهای لیتوتروف شیمیایی مزوفیل [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 46-55]

ی

 • یزدانی، محمدرضا تحلیل گام به گام زمانی تنش های حرارتی در سدهای وزنی بتنی [دوره 27، شماره 2، 1381، صفحه 176-186]
 • یزدان پناه، محمدجواد طراحی کنترل کننده H∞ برای رگلاسیون مقاوم سیستم های آشفته تکین [دوره 27، شماره 1، 1380، صفحه 9-23]